Revisió periòdica de tacògrafs digitals o analògics multimarca oferint també la descàrrega de dades en tacògraf digital, treballant amb el suport de la plataforma de serveis que ofereix MAHA.

Al nostre Centre trobarà un punt de descàrrega de Maha i també tindrà la possibilitat de fer la descàrrega de forma remota. A continuació adjuntem un vídeo explicatiu:

 

A quin tipus de vehicle afecta:

  • Vehicles de mercaderia amb un pes, inclòs el remolc o semirremolc, que sigui superior a les 3,5 t.
  • Vehicles pel transport de viatgers adaptats de forma permanent que pugin pujar a més de 9 persones, inclòs el conductor.

 

Àrees d'aplicació:

  • Transports per carretera que es realitzen dins de la Unió Europea o entre la Unió Europea, Suïssa i països contractants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
  • Els trajectes realitzats en països contractants de l´acord AETR.