Manteniment preventiu i correctiu de les Cisternes, revisions ADR, proves de seguretat i Certificació amb Bureau Veritas.

  • Revisions ADR 1ra i 3ra.
  • Reparació de soldadura i xapa
  • Reparacions hidràuliques: distribuïdors, presa de força, vàlvula de seguretat i latiguillos.
  • Reparacions pneumàtiques: aturs d'emergència, pulsadores i tot tipus de valvuleria
  • Reparacions d'estanqueïtat: juntes, tapes, vàlvules de fons, vàlvula de venteo, vàlvula de recuperació de gasos, col·lectors pneumàtics i API.
  • Reparacions i substitucions de mànegues i boquereles.

Comptem amb la col·laboració tant a nivell tècnic com a comercial de les reconegudes marques de components per mesurar i transportar mercaderies perilloses:

 

Sol·licita'ns informació!